Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Vladimir Tomberg

interaktsioonidisaini dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: vladimir.tomberg@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7160.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni aktuaalsed teemad 4 IFIMM/23.DT     en
IFI7180.DT Prototüüpide loomine 4 IFIMM/23.DT     en
IFI7313.DT Interaktsioonidisaini meetodid 4 IFIMM/23.DT     en

Sügis 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7214.DT Disaini- ja arenduslabor 4      
IFI7317.DT Digitaalse ligipääsetavuse töötuba 4     en
IFI7353.DT Praktika 6 IFIMM/23.DT     en

Kevad 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9 IFIMM/23.DT      
IFI7180.DT Prototüüpide loomine 4 IFIMM/24.DT     en
IFI7313.DT Interaktsioonidisaini meetodid 4 IFIMM/24.DT     en

Sügis 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7240.DT Disaini- ja arenduslabor 6 IFIOM/24.DT      
IFI7353.DT Praktika 6 IFIMM/24.DT     en

Kevad 2026

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9 IFIMM/24.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.