Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7161.DT Disaini teooria ja metoodika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Design Theory and Methodology
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Merja Lina M. Bauters
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7161.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7161.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/24.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Merja Lina M. Bauters en