Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Merja Lina M. Bauters

digipöörde sihtrahastusega professor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: merja.bauters@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
DTI7008.DT MOOCid 4 DTSSM/24.DT     en
IFI7161.DT Disaini teooria ja metoodika 4 IFIMM/24.DT     en
IFI7401.DT Kollektiivne intelligentsus sotsiotehnilistes süsteemides 6 DTSSM/24.DT     en
IFI7414.DT Jätkusuutliku arengu eesmärgid ja suunised 4     en

Kevad 2026

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9 DTSSM/24.DT     en
IFI7407.DT Praktika 6 DTSSM/24.DT     en
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.