Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7202.DT Multimeediumi arendamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Multimedia Development
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Andrus Rinde
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7202.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7202.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/22.DT Digitaalsed õpimängud Andrus Rinde en
STSEM/22.YK Sotsiaalne ettevõtlus Andrus Rinde en
  1 rühm    

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/22.DT Haridustehnoloogia Andrus Rinde