Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7202.DT Multimeediumi arendamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Multimedia Development
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Andrus Rinde
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7202.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7202.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/22.DT Haridustehnoloogia Andrus Rinde  

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/23.DT Haridustehnoloogia Andrus Rinde