Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7202.DT Multimeediumi arendamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Multimedia Development
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Andrus Rinde
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7202.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7202.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2017

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/17.DT Digitaalsed õpimängud Andrus Rinde en

Sügis 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/18.DT Digitaalsed õpimängud Andrus Rinde  
IFHTM/17.DT Haridustehnoloogia Andrus Rinde  

Kevad 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/18.DT Haridustehnoloogia Andrus Rinde  

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/19.DT Digitaalsed õpimängud Andrus Rinde  

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/19.DT Haridustehnoloogia Andrus Rinde  
IFIOM/18.DT Informaatikaõpetaja, kooli infojuht Andrus Rinde  
  1 rühm    

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/20.DT Digitaalsed õpimängud Andrus Rinde en

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/20.DT Haridustehnoloogia Andrus Rinde  

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/21.DT Digitaalsed õpimängud Andrus Rinde en