Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud

Õppeaine nimetus inglise keeles: Learning Environments and Networks
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Hans Põldoja
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7208.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7208.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused