Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7210.DT Õpianalüütika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Learning Analytics
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Kairit Tammets
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7210.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7210.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused