Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kairit Tammets

haridustehnoloogia professor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kairit.tammets@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3 IFHTM/22.DT      
IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused 4      

Sügis 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7237.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused 6      

Kevad 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
DTI8010.DT Teadusmetodoloogia 6 IFITD/24.DT      
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3 IFHTM/23.DT      

Kevad 2026

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3 IFHTM/24.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.