Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7223.DT Infotehnoloogia töökorraldus ja haldamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: IT Operations and Management
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Guido Leibur
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7223.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7223.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITM/23.DT Infotehnoloogia juhtimine Guido Leibur  

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITM/24.DT Infotehnoloogia juhtimine Guido Leibur