Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7224.DT Haridustehnoloogia koolis

Õppeaine nimetus inglise keeles: Educational Technology in School
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Külli Kori
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7224.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7224.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused