Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7224.DT Haridustehnoloogia koolis

Õppeaine nimetus inglise keeles: Educational Technology in School
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Kadri Mettis
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7224.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7224.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/22.DT Informaatikaõpetaja Kadri Mettis  
KAMOM/21.HR Mitme aine õpetaja Kadri Mettis  
MLMOM/22.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Kadri Mettis  
MLMOM/22.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Kadri Mettis  
  2 rühma Kaasõppejõud:
Triinu Jesmin
Hans Põldoja
Linda Helene Sillat