Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7224.DT Haridustehnoloogia koolis

Õppeaine nimetus inglise keeles: Educational Technology in School
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Kadri Mettis
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7224.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7224.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/19.DT Informaatikaõpetaja Kai Pata  
KAMOM/20.HR Mitme aine õpetaja Kai Pata  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Kai Pata  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Kai Pata  
MLMOM/20.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Kai Pata  
MLMOM/20.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Kai Pata  
  2 rühma    

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/20.DT Informaatikaõpetaja Kadri Mettis  
IFIOM/21.DT Informaatikaõpetaja Kadri Mettis  
KAMOM/20.HR Mitme aine õpetaja Kadri Mettis  
MLMOM/21.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Kadri Mettis  
MLMOM/21.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Kadri Mettis  
  2 rühma