Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7229.DT Andmeanalüüs: kirjeldav ja üldistav statistika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Data Analysis: Descriptive and Inferential Statistics
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Paula Joanna Sillat
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7229.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7229.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/23.DT Haridustehnoloogia Paula Joanna Sillat