Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7230.DT Infosüsteemide kavandamise alused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Foundations of Information Systems Design
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Raul Ennus
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7230.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7230.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITM/24.DT Infotehnoloogia juhtimine Raul Ennus