Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7238.DT Digipöörde projekt organisatsioonis, kogukonnas või võrgustikus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Digital Transformation Project in Organisation, Community or Network
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: James Sunney Quaicoe
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7238.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7238.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/24.DT Haridustehnoloogia James Sunney Quaicoe en