Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFHTM/24.DT Haridustehnoloogia

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6     6    
 
Erialane võõrkeel  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
LCE6521.HT Erialane inglise keel I 6   6      
LCE6522.HT Erialane inglise keel II 6   6      
LCE7302.HT Akadeemiline inglise keel 6   6      
 
Innovaatilise õpiprotsessi disain  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
IFI7234.DT Õpianalüütika: andmed õppimise ja õpetamise toetamisel 6     6   Kaire Kollom  
IFI7235.DT Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe 6 6       Hans Põldoja  
IFI7236.DT Õppedisain ja digiõppevara 6   6     Jörgen Ivar Sikk  
IFI7237.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused 6 6       Kairit Tammets  
Valikained vähemalt 12 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
IFI7074.DT Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis 4   4     Jaanika Hirv-Biene  
IFI7202.DT Multimeediumi arendamine 4   4     Andrus Rinde  
IFI7204.DT Turvalisuse ja privaatsuse alused 4 4       Birgy Lorenz  
IFI7205.DT Digitaalse meedia sisutootmine 4 4       Andrus Rinde  
IFI7215.DT Hariduslikud programmeerimiskeeled 4   4     Inga Petuhhov  
IFI7355.DT Digitaalse haridusinnovatsiooni rahvusvahelised perspektiivid 4 4       Linda Helene Sillat en
 
Uurimistöö pädevuste moodul  
Kohustuslikud ained 18 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
DTI7002.DT Uurimismeetodid 6 6       Pirgit Sillaots  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3   3     Linda Helene Sillat  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3       3 Kairit Tammets  
IFI7239.DT Andmeanalüüs: kirjeldav ja üldistav statistika 6     6   Paula Joanna Sillat  
 
Arendusprotsessid ja õppimise toetamine organisatsioonides ning võrgustikes  
Kohustuslikud ained 18 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
IFI7238.DT Digipöörde projekt organisatsioonis, kogukonnas või võrgustikus 6     6   James Sunney Quaicoe en
KAN7070.HR Koostöö ja koosloome digikeskkondades 6 6        
KAN7071.HR Arendus- ja koolitusprotsesside juhtimine 6   6      
 
Praktika  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9         Linda Helene Sillat  
IFI7211.DT Haridustehnoloogia praktika 6     6   Linda Helene Sillat  
 
Vabaained  
Valikained vähemalt 6 EAP  
 
Magistritöö  
Kohustuslikud ained 24 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/IFHTM/24.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/IFHTM/24.DT