Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7301.DT Digitaalne innovatsioon koolis - rahvusvahelised perspektiivid

Õppeaine nimetus inglise keeles: International Perspectives on Digital Innovations in Schools
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: James Sunney Quaicoe
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7301.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7301.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused