Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7317.DT Digitaalse ligipääsetavuse töötuba

Õppeaine nimetus inglise keeles: Accessible Computing
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Vladimir Tomberg
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7317.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7317.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTOSM/21.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad Vladimir Tomberg en
IFIMM/21.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Vladimir Tomberg en
  1 rühm    

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/22.DT Digitaalsed õpimängud Vladimir Tomberg en
IFIMM/22.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Vladimir Tomberg en