Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7331.DT Mängu tasemete kavandamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Level Design
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Mikhail Fiadotau
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7331.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7331.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/23.DT Digitaalsed õpimängud Mikhail Fiadotau en

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/24.DT Digitaalsed õpimängud Mikhail Fiadotau en