Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTLGM/24.DT Digitaalsed õpimängud

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6     6    
 
Mängunduse moodul  
Kohustuslikud ained 40 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3   3     Martin Sillaots en
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3       3 Martin Sillaots en
IFI7308.DT Uurimismeetodid 6   6     Nuno Correia en
IFI7331.DT Mängu tasemete kavandamine 4   4     Mikhail Fiadotau en
IFI7333.DT Mängu kavandamise psühholoogilised aspektid 4 4       Triinu Jesmin en
IFI7338.DT Agiilne projektijuhtimine 4     4   Martin Sillaots en
IFI7345.DT Mängureeglite kavandamine 4 4       Peadar Charles Callaghan en
IFI7346.DT Sissejuhatus digitaalsetesse õpimängudesse 4 4       Martin Sillaots en
IFI7348.DT Õppemängu disain 4   4     Peadar Charles Callaghan en
IFI7349.DT Mängu elementide loomine ja rakendamine 4   4     Mikhail Fiadotau en
Valikained vähemalt 12 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
IFI7302.DT Mängude arendamine algajatele 4 4       Ahmed Mohamed Said Anwar Elshenawy en
IFI7319.DT Arvutimängu 2D-graafika 4 4       Anni Hô en
IFI7325.DT 3D-graafika loomine arvutimängudele 4   4     Andrus Rinde en
IFI7350.DT Mängutööstus 4 4       Brandon Marsh en
IFI7351.DT Mängustamise kavandamine 4     4   Peadar Charles Callaghan en
IFI7354.DT Interaktiivne lugude jutustamine digitaalses meedias 4       4 Mikhail Fiadotau en
 
Valikmoodul: Hariduspsühholoogia  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
IFI7365.DT Enesemääratletud õppimine digitaalsetes tõsimängudes 6   6     John Nietfeld en
IFI7366.DT Õpimängude arendamise pedagoogilised ja psühholoogilised faktorid 6 6       Triinu Jesmin en
IFI7367.DT Mäng kui õpikeskkond 6       6 Mikhail Fiadotau en
IFI7368.DT Hariduslik andmekaeve programmeerimiseta 6 6       Danial Hooshyar en
 
Valikmoodul: Mängude arendamine  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
IFI7369.DT Tehisintellekt mängudes 6     6   Jaagup Kippar en
IFI7370.DT Graafika ja heli programmeerimine 6 6       Nuno Correia en
IFI7371.DT Mängude arendamine edasijõudnutele 6   6     Ahmed Mohamed Said Anwar Elshenawy en
IFI7372.DT Laiendatud reaalsuse töötuba 6   6     Pavel Smutný en
 
Praktika  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Vastutav õppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9         Martin Sillaots en
IFI7327.DT Õpimängu praktika 6     6   Martin Sillaots en
 
Vabaained  
Valikained vähemalt 8 EAP  
 
Magistritöö  
Kohustuslikud ained 24 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/DTLGM/24.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/DTLGM/24.DT