Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7349.DT Mängu elementide loomine ja rakendamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Design and Integration of Game Assets
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Mikhail Fiadotau
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7349.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7349.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/23.DT Digitaalsed õpimängud Mikhail Fiadotau en
IFHTM/23.DT Haridustehnoloogia Mikhail Fiadotau en

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/24.DT Digitaalsed õpimängud Mikhail Fiadotau en