Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7352.DT Koostöö ja koosloome digikeskkondades

Õppeaine nimetus inglise keeles: Cooperation and Co-Creation in Digital Environments
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: James Sunney Quaicoe
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7352.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7352.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused