Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7406.DT Äriprotsessi modelleerimine ja automatiseerimine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Business Process Modeling and Automation
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Alexander Horst Norta
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7406.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7406.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused