Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7406.DT Äriprotsessi modelleerimine ja automatiseerimine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Business Process Modeling and Automation
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Alexander Horst Norta
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7406.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7406.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2017

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITM/17.DT Infotehnoloogia juhtimine Alexander Horst Norta en

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTOSM/19.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad Alexander Horst Norta  
IFITM/18.DT Infotehnoloogia juhtimine Alexander Horst Norta  
IFITM/19.DT Infotehnoloogia juhtimine Alexander Horst Norta  

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTOSM/21.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad Alexander Horst Norta en
IFITM/20.DT Infotehnoloogia juhtimine Alexander Horst Norta en
IFITM/21.DT Infotehnoloogia juhtimine Alexander Horst Norta en
  1 rühm