Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7411.DT E-valitsuse õiguslikud alused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Legal Aspects of E-governance
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Juri Mets
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7411.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7411.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTOSM/21.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad Juri Mets en
DTOSM/22.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad Juri Mets en
  1 rühm