Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI8004.DT Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs

Õppeaine nimetus inglise keeles: Multivariate Statistics: Regression Models and Multivariate Analysis of Variance
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Katrin Niglas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI8004.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI8004.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITD/23.DT Infoühiskonna tehnoloogiad Katrin Niglas en