Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI8005.DT Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks

Õppeaine nimetus inglise keeles: Multivariate Statistics: Methods for Classifying Variables and Cases
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Katrin Niglas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI8005.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI8005.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused