Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI8101.DT Infoühiskonna käsitlused ja protsessid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Information Society Approaches and ICT Processes
Õppeaine maht: 8 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Peeter Normak
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI8101.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI8101.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITD/23.DT Infoühiskonna tehnoloogiad Peeter Normak en