Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI8101.DT Infoühiskonna käsitlused ja protsessid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Information Society Approaches and ICT Processes
Õppeaine maht: 8 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Peeter Normak
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI8101.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI8101.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2017

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITD/15.DT Infoühiskonna tehnoloogiad Peeter Normak en
IFITD/16.DT Infoühiskonna tehnoloogiad Peeter Normak en

Kevad 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITD/17.DT Infoühiskonna tehnoloogiad Peeter Normak  
IFITD/18.DT Infoühiskonna tehnoloogiad Peeter Normak  

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITD/19.DT Infoühiskonna tehnoloogiad Peeter Normak en
IFITD/20.DT Infoühiskonna tehnoloogiad Peeter Normak en
  1 rühm