Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6002.DT Sissejuhatus infoteadustesse

Õppeaine nimetus inglise keeles: Introduction to Information Sciences
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6002.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6002.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused