Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6002.DT Sissejuhatus infoteadustesse

Õppeaine nimetus inglise keeles: Introduction to Information Sciences
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6002.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6002.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITB/21.DT Infoteadus Sirje Virkus  
  Kaasõppejõud:
Silvi Metsar