Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6050.DT Infoettevõtluse alused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Basics of Information Entrepreneurship
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Aira Lepik
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6050.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6050.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused