Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Aira Lepik

raamatukogunduse lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: aira.lepik@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6050.DT Infoettevõtluse alused 4 INITB/20.DT 1    
INT6073.DT Infootsing: allikad ja meetodid 6 INITB/20.DT 1   en
INT7164.DT Digitaalne ja dokumentaalne kultuuripärand 6 INITM/20.DT 1    
INT7165.DT Info- ja andmeteaduse teooriad ja metodoloogiad 6 1   en

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
INT6078.DT Mäluasutuste juhtimine ja turundus 6 INITB/19.DT 1 Silvi Metsar  

Kevad 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6077.DT Mäluasutuste infosüsteemid 4 INITB/20.DT      
INT6085.DT Digitaalraamatukogu funktsioonid ja ressursid 4 INITB/20.DT      
INT7168.DT Magistriseminar 6 INITM/20.DT      

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6   Paula Joanna Sillat  
INT7099.DT Infotegevuse juhtimine ja hindamine 4 INITM/21.DT   Silvi Metsar  

Sügis 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6050.DT Infoettevõtluse alused 4 INITB/21.DT      
INT6073.DT Infootsing: allikad ja meetodid 6 INITB/21.DT     en
INT7117.DT Digitaalraamatukogu teenused ja kasutajad 4 INITM/21.DT      
INT7170.DT Digitaalse kultuuripärandi haldamine 4 INITM/21.DT      

Kevad 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6077.DT Mäluasutuste infosüsteemid 4 INITB/21.DT      
INT6085.DT Digitaalraamatukogu funktsioonid ja ressursid 4 INITB/21.DT      
INT7168.DT Magistriseminar 6 INITM/21.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.