Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6053.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse alused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Basics of Records Management
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Kädi Riismaa
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6053.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6053.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused