Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kädi Riismaa

teabehalduse lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kadi.riismaa@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.