Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kädi Riismaa

dokumendihalduse lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kadi.riismaa@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6087.DT Info-, andme- ja dokumendihalduse alused 6 INITB/21.DT 1    
INT7166.DT Andme-, info- ja dokumendihaldussüsteemid 6 INITM/21.DT 1    

Kevad 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6083.DT Digitaalse informatsiooni ja andmete säilitamine 4 INITB/20.DT      
INT6086.DT Info- ja andmehaldus ning infoühiskonna teenused 4 INITB/21.DT      
INT7163.DT Digitaalne säilitamine ja teabehaldus 4 INITM/21.DT      

Kevad 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6083.DT Digitaalse informatsiooni ja andmete säilitamine 4 INITB/21.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.