Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6057.DT Digitaalraamatukogu: sotsiaalsed funktsioonid ja inimressursid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Digital Library: Social Functions and Human Resources
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Aira Lepik
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6057.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6057.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused