Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6071.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse normatiivne keskkond

Õppeaine nimetus inglise keeles: Legal Issues of Records Management
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Kädi Riismaa
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6071.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6071.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused