Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6072.DT E-äri infoallikad

Õppeaine nimetus inglise keeles: E-business information sources
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Silvi Metsar
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6072.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6072.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused