Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6073.DT Infootsing: allikad ja meetodid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Information Seeking: Sources and Methods
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Aira Lepik
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6073.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6073.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITB/21.DT Infoteadus Aira Lepik en