Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6080.DT Digitaalse informatsiooni säilitamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Preserving Digital Information
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Kädi Riismaa
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6080.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6080.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused