Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6082.DT Infoühiskonna teenused ja teabehaldus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Information Society Services and Information Governance
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Kädi Riismaa
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6082.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6082.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused