Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7096.DT Infoteaduse teooriad ja metodoloogiad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Theories and Methodology of Information Science
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7096.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7096.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused