Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7097.DT Infokäitumise ja -otsingu teooriad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Information Behavior and Retrieval
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Sirje Virkus
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7097.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7097.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITM/21.DT Infoteadus Sirje Virkus