Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Sirje Virkus

infoteaduse professor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: sirje.virkus@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6002.DT Sissejuhatus infoteadustesse 6 INITB/21.DT 1  
INT6081.DT Infootsing ja andmekaeve 5 INITB/19.DT 1    
INT7097.DT Infokäitumise ja -otsingu teooriad 6 INITM/21.DT 1    
INT7153.DT Info- ja teadmusjuhtimise teooriad ja praktikad 4 INITM/21.DT 1    
MLM6307.DT Andmetöötlus ja andmekaeve 4 MLMB/19.DT 1    

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6 1 Hans Põldoja  

Kevad 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT7169.DT Sissejuhatus andmetesse: ava-, suur- ja linkandmed 4    

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
DTI7002.DT Uurimismeetodid 6 INITM/21.DT   Silvi Metsar  

Sügis 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7403.DT Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine organisatsioonis 6 DTOSM/21.DT     en
INT6081.DT Infootsing ja andmekaeve 5 INITB/20.DT      
INT6090.DT Raamatukogudidaktika 4 INITB/20.DT      

Sügis 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6081.DT Infootsing ja andmekaeve 5 INITB/21.DT      
INT6090.DT Raamatukogudidaktika 4 INITB/21.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.