Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Sirje Virkus

infoteaduse professor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: sirje.virkus@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7403.DT Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine organisatsioonis 6 DTOSM/21.DT 1   en
INT6081.DT Infootsing ja andmekaeve 5 1    
INT6090.DT Raamatukogudidaktika 4 INITB/20.DT 1    

Kevad 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7402.DT Suur-, ava- ja linkandmed 6     en

Sügis 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7403.DT Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine organisatsioonis 6 DTOSM/22.DT     en
INT6081.DT Infootsing ja andmekaeve 5 INITB/21.DT      
INT6090.DT Raamatukogudidaktika 4 INITB/21.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.