Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7099.DT Infotegevuse juhtimine ja hindamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Information Management and Performance Assessment
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7099.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7099.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITM/21.DT Infoteadus Silvi Metsar  
  Kaasõppejõud:
Aira Lepik