Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7117.DT Digitaalraamatukogu teenused ja kasutajad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Digital Library Services and Users
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Aira Lepik
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7117.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7117.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITM/21.DT Infoteadus Aira Lepik