Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7156.DT Info- ja teadmusjuhtimise praktika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Internship in Information- and Knowledge Management
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Silvi Metsar
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7156.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7156.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITM/20.DT Infoteadus Silvi Metsar  

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITM/21.DT Infoteadus Silvi Metsar