Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7166.DT Andme-, info- ja dokumendihaldussüsteemid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Information Governance, Data and Records Management Systems
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Kädi Riismaa
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7166.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7166.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITM/21.DT Infoteadus Kädi Riismaa