Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

KAD8045.HR Õppimine ja õpetamine ülikoolis

Õppeaine nimetus inglise keeles: Learning and Teaching in University
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/KAD8045.HR
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/KAD8045.HR
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITD/21.DT Infoühiskonna tehnoloogiad  

Sügis 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITD/22.DT Infoühiskonna tehnoloogiad