Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

KAM7039.HR Õppimine ja keskkond

Õppeaine nimetus inglise keeles: Learning-Friendly Environments
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/KAM7039.HR
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/KAM7039.HR
Kavandatud kursused Toimunud kursused