Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

KAN7056.HR Koolitus- ja arendusprotsesside juhtimine ja koolitusettevõtlus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Adult Training and Development Process Management. Management of Private Adult Training Company
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/KAN7056.HR
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/KAN7056.HR
Kavandatud kursused Toimunud kursused