Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

KAT7022.HR Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid kasvatusteadustes

Õppeaine nimetus inglise keeles: Qualitative and Quantitative Methods in Educational Studies
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/KAT7022.HR
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/KAT7022.HR
Kavandatud kursused Toimunud kursused